Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Jan Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2024/25 pdf icon PDF 109 KB

Pwrpas:        Adolygu a rhoi sylwadau ar y pwysau cost, y gostyngiadau arfaethedig mewn costau, a'r risgiau cysylltiedig.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Gwasanaethau Statudol ac Anstatudol - Gwasanaethau Cymdeithasol pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Darparu rhestr o wasanaethau o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol yn dynodi pa rai oedd yn statudol ac anstatudol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Siarter Rhianta Corfforaethol - Addewid Cymru pdf icon PDF 2 MB

Pwrpas:        Ceisio cytundeb bod Cyngor Sir y Fflint y mabwysiadu’r Siarter Rhianta Corfforaethol: ‘Addewid Cymru’.

Dogfennau ychwanegol: