Rhaglen

Lleoliad: Hybrid meeting

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 141 KB

Pwrpas:        Cadarnhau fel cofnod cywir o gofnodion y cyd-gyfarfod a gynhaliwyd gyda Phwyllgor Addysg, Ieuenctid, Diwylliant a Gofal ar 29 Mehefin 2023 a chyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Medi 2023.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyllideb 2022/23 - Cam 2 pdf icon PDF 113 KB

Pwrpas:        Adolygu a rhoi sylwadau ar bwysau ariannol ac gostyngiadau mewn costau dan gylch gwaith y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

Item 5 - Budget presentation slides pdf icon PDF 334 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Bod Aelodau’n nodi'r gwaith a'r cynnydd yn 2022/23 ar y meysydd gwaith sy'n cael eu dwyn ymlaen trwy Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Dogfennau ychwanegol: