Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 1 Gorffennaf 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) - Gwiriad Sicrwydd pdf icon PDF 108 KB

Pwrpas:        I nodi cynnwys y llythyr Perfformiad Blynyddol, asesiad AGC o berfformiad yr awdurdod yn ystod 2020/21 a Chynllun Adolygu Perfformiad AGC ar gyfer 2020/21.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad cynnydd ar Llys Yr Iarll a Glan y Morfa pdf icon PDF 103 KB

Pwrpas:        I Derbyn adroddiad am Llys Yr Iarll a Glan y Morfa  cefnogi annibyniaeth i bobl sydd ag anabledd.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad blynyddol ar Weithdrefn Cwynion a Chanmoliaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol 2020-21 pdf icon PDF 128 KB

Pwrpas:        Darparu adroddiad blynyddol ar Ganmoliaeth, Sylwadau a Chwynion a dderbyniwyd gan y Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dogfennau ychwanegol: