Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 109 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 21 Ionawr 2021..

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Mockingbird – y wybodaeth ddiweddaraf am y Rhaglen pdf icon PDF 255 KB

Pwrpas:        Derbyn adroddiad ar gynnydd

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad Arosfa pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:        Derbyn adroddiad ar gynnydd

Dogfennau ychwanegol:

7.

Strategaeth Dementia Gogledd Cymru a Strategaeth Lleol Sir y Fflint pdf icon PDF 119 KB

Pwrpas:        Derbyn adroddiad ar gynnydd

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad Strategaeth Adferiad pdf icon PDF 105 KB

Pwrpas:        Darparu goruchwyliaeth ar gyfer cynllunio adferiad ar gyfer portffolio(s) y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol: