Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 110 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 30 Medi 2021

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Pwysau ar y gweithlu Gofal Cymdeithasol a’r ymatebion pdf icon PDF 105 KB

Cynghori’r Pwyllgor ar yr heriau sydd ynghlwm â recriwtio o fewn y sector gofal cymdeithasol a’r ymatebion cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglenni Pontio – Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Gyflawniadau pdf icon PDF 109 KB

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am gyflawniadau rhaglenni pontio.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cefnogi sefydlogrwydd y farchnad gofal cymdeithasol pdf icon PDF 105 KB

Nodi pwyntiau pwysau o fewn y farchnad gofal cymdeithasol a’r camau cysylltiedig i gefnogi darpariaeth ddigonol a sefydlog o ansawdd uchel (gan gynnwys ffioedd a chyllid).

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglenni’r Blynyddoedd Cynnar a Dechrau’n Deg pdf icon PDF 171 KB

Adrodd ar y gwaith trylwyr i gefnogi rhieni a theuluoedd a mynd i’r afael ag effaith y pandemig ar fabanod a phlant ifanc.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Taliadau Uniongyrchol pdf icon PDF 164 KB

Derbyn diweddariad

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cynllun y Cyngor 2021-22 Monitro Canol Blwyddyn pdf icon PDF 109 KB

Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: