Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad of sysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

3.

Cais am Drwydded yrru Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni (Ar Y Cyd)

Gofynnir i’r Aeoldau ystyried a phenderfynu ar gails am Drwydded yrru Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni (ar y cyd).

Dogfennau ychwanegol: