Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad of sysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

3.

Cais i wyro oddi wrth Fanyleb Cerbydau Hurio Preifat Cyngor Sir y Fflint

I Aelodau ystyried cais i adael Manyleb Cerbydau Hurio Preifat Cyngor Sir y Fflint, i ganiatáu cerbyd nad yw’n bodloni’r meini prawf ar hyn o bryd.