Rhaglen

Lleoliad: Remote attendance meeting

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

To receive any apologies.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

To receive any Declarations and advise Members accordingly.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

3.

Cais Am Drwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni (ar y cyd)

Pwrpas:        Gofynnir i’r Aeoldau ystyried a phenderfynu ar gails am Drwydded Yrru Cerbyd Hurio Preifat / Cerbyd Hacni (ar y cyd).