Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter (01325 702322)  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cais am Drwydded Eiddo pdf icon PDF 88 KB

Pwrpas: Gofynnir i’r Aelodau ystyried a phenderfynu ar gais am Drwydded Eiddo

 

Dogfennau ychwanegol: