Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Ddatganiadau a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

3.

Cais i ymadael o Fanyleb Cerbydau Cyngor Sir y Fflint ar gyfer Cerbydau Hurio Preifat

Pwrpas:        Yr Aelodau i ystyried cais i ymadael o fanyleb cerbydau Cyngor Sir y Fflint ar gyfer Cerbydau Hurio Preifat, i ganiatáu i gerbyd nad yw’n bodloni’r maen prawf hwnnw i gael ei drwyddedu.