Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bel

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cais am Drwydded Eiddo pdf icon PDF 86 KB

Pwrpas:        I'r Aelodau ystyried a phenderfynu ar gais am Drwydded Eiddo.

Dogfennau ychwanegol: