Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 62 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 4 Hydref  2023.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYNLLUN TRWYDDEDU GORFODOL AR GYFER GWEITHDREFNAU ARBENNIG pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau ynghylch y gofynion sydd i ddod ar gyfer Trwyddedu Gorfodol ar gyfer Gweithdrefnau Arbennig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

GWEITHDREFN GWRANDAWIADAU TRWYDDEDU CARTREFI SYMUDOL PRESWYL pdf icon PDF 74 KB

Pwrpas:        I'r Aelodau ystyried a mabwysiadu'r Weithdrefn Gwrandawiadau Trwyddedu Cartrefi Symudol Preswyl.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Mae’r adroddiad yn cynnwys manylion sy’n nodi unigolyn penodol. Mae budd y cyhoedd o ddal y wybodaeth yn ôl yn drech na budd y cyhoedd o’i datgelu.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS AM DRWYDDED SAFLE CARTREF SYMUDOL PRESWYL

Pwrpas:        I'r Aelodau ystyried a phenderfynu ar gais am Drwydded Safle Cartref Symudol Preswyl.

Presented By: Mae’r adroddiad yn cynnwys manylion sy’n nodi unigolyn penodol. Mae budd y cyhoedd o ddal y wybodaeth yn ôl yn drech na budd y cyhoedd o’i datgelu.