Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 74 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 13 Gorffennaf 2022.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datganiad Drafft o Adolygiad Polisi Gamblo pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth yr Aelodau i gyflwyno Datganiad Drafft y Polisi Gamblo i’r Cyngor Llawn i gael cymeradwyaeth derfynol.

Dogfennau ychwanegol: