Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 69 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 7 Gorffennaf 2021.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ddatganiad Drafft Polisi Trwyddedu pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        Hysbysu’r Aelodau ynghylch y gofyniad yn Neddf Trwyddedu 2003 i adolygu’r Polisi Datganiad Trwyddedu, ac i roi copi o’r Polisi Drafft ar gyfer 2021 – 2026 i’r Aelodau ar ôl cyfnod o ymgynghori.

Dogfennau ychwanegol: