Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Is-Gadeirydd

Pwrpas:        Penodi Is-Gedeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 62 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 10 Hydref 2019.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Newidiadau i drwyddedu Tacsi a Hurio Preifat pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas:        Yn ddiweddar, mae’r Adran Drafnidiaeth wedi cyhoeddi’r ddogfen “Statutory Taxi and Private Hire Vehicle Standards” ac mae Llywodraeth Cymru yn ddiweddar wedi cyhoeddi’r ddogfen “Cysoni Trwyddedu Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat yng Nghymru”. Mae’r ddwy ddogfen yn effeithio ar Drwyddedu Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat. 

Dogfennau ychwanegol: