Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Nicola Gittins on 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Rhybudd o Gynnig pdf icon PDF 44 KB

Pwrpas:        Mae’r item hon i dderbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: mae dau wedi cael ei dderbyn.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cwestiynau pdf icon PDF 41 KB

Pwrpas:        Nodi’r atebion I unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol a Rheol Sefydlog 9.4(a) y Cyngor Sir: Derbyniwyd dau

 

Dogfennau ychwanegol: