Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

3.

Adolygiad y Cadeirydd o'r Flwyddyn 2023-24

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ethol Cadeirydd y Cyngor Ar Gyfer 2024/25, a'r Cadeirydd i dderbyn Cadwyn y Swydd a Llofnodi'r Datganiad Derbyn Swydd

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penodi Is-Gadeirydd y Cyngor ar Gyfer 2024/25, a'r Isgadeirydd i dderbyn Cadwyn y Swydd a Llofnodi'r Datganiad Derbyn Swydd

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ethol Arweinydd y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

7.

Arweinydd y Cyngor i Benodi'r Cabinet

Pwrpas:        Nodi Penodiad Aelodau’r Cabinet gan Arweinydd y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Materion Cyfansoddiadol gan gynnwys Pwyllgorau pdf icon PDF 127 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo'r trefniadau cyfansoddiadol ar gyfer y Cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

Item 8 - Updated Political Balance pdf icon PDF 54 KB

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

9.

Siarter Rhianta Corfforaethol - Addewid Cymru pdf icon PDF 110 KB

Pwrpas:        Ceisio cytundeb bod Cyngor Sir y Fflint y mabwysiadu’r Siarter Rhianta Corfforaethol: ‘Addewid Cymru’.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Amserlen o Gyfarfodydd 2024/25 pdf icon PDF 92 KB

Pwrpas:        Galluogi’r Cyngor i ystyried yr Amserlen ddrafft o gyfarfodydd ar Gyfer 2024/25.

Dogfennau ychwanegol:

Updated Schedule of Meetings 2024-25 pdf icon PDF 194 KB

Dogfennau ychwanegol: