Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod hybrid

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 117 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 15 Chwefror, 24 Chwefror and 24 Mai 2022.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynllun Y Cyngor 2022/23 pdf icon PDF 112 KB

Pwrpas:        I fabwysiadu Cynllun y Cyngor 2022/23 Rhan 1 a chymeradwyo Rhan 2.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cydbwysedd Gwleidyddol pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        Diweddaru'r Cyfrifiadau Cydbwysedd Gwleidyddol.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhybudd o Gynnig pdf icon PDF 155 KB

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: mae un wedi cael ei dderbyn ac wedi ei atodi.

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir: daeth tri i law erbyn y dyddiad cau.

 

Y Cynghorydd Bernie Attridge - (1) Costau cyfalaf at gyfer Theatr Clwyd (2) Canolfan Ddigartrefedd yn Queensferry; a (3) Staff yn dychwelyd i’r swyddfa.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol: