Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

3.

Adolygiad y Cadeirydd o'r Flwyddyn 2021-22

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ethol Cadeirydd y Cyngor Ar Gyfer 2022/23, a'r Cadeirydd i Dderbyn Cadwyn Y Swydd A Llofnodi'r Datganiad Derbyn Swydd

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penodi Is-Gadeirydd y Cyngor Ar Gyfer 2022/23, a'r Is-Gadeirydd i Dderbyn Cadwyn Y Swydd A Llofnodi'r Datganiad Derbyn Swydd

Dogfennau ychwanegol:

 

Bydd gohiriad byr o 15 munud cyn i'r eitemau busnes cyffredin gael eu cyflwyno a'u hystyried fel yr amlinellir isod:

 

6.

Ethol Arweinydd y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

7.

Arweinydd y Cyngor i Benodi'r Cabinet

Pwrpas:        Nodi penodiad aelodau’r Cabinet gan Arweinydd y Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Materion Cyfansoddiadol gan gynnwys Pwyllgorau pdf icon PDF 120 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo'r trefniadau cyfansoddiadol ar gyfer y Cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Dogfennau ychwanegol:

Report on Constitutional Issues - Appendix 1 pdf icon PDF 32 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Etholiadau Cyngor Sir y Fflint Dydd Iau 5 Mai 2022 pdf icon PDF 80 KB

Pwrpas:        I adrodd i’r Cyngor Sir ar gynnal a chanlyniadau etholiadau Cyngor Sir 2022.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Amserlen o Gyfarfodydd 2022/23 pdf icon PDF 74 KB

Pwrpas:        Galluogi’r Cyngor i ystyried yr Amserlen ddrafft o gyfarfodydd ar Gyfer 2022/23.

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

11.

Trefniadau Cydweithio Cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau Mabwysiadu a Maethu (awdurdodau lleol) pdf icon PDF 112 KB

Pwrpas:        Cyflwynocynigion ar gyfer datblygu’r llywodraethu ar gyfer Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol i Gymru wrth iddo gymryd cyfrifoldeb dros Faethu Cymru.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Penodi Aelodau Lleyg i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu pdf icon PDF 80 KB

Pwrpas:        Diweddaru'r Aelodau ar benodiad lleyg ychwanegol i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Dogfennau ychwanegol:

13.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

Deisebau sydd wedi dod I law'r Cyngor pdf icon PDF 77 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Cyngor am ganlyniadau deisebau sydd wedi cael eu cyflwyno dros y flwyddyn ddiwethaf

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH YN UNIG

Dogfennau ychwanegol:

15.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

16.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir:doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

17.

Rhybudd o Gynnig

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol: