Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter on 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y’I dosbarthwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn gyfle I Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward.  Unwaith y byddant wedi dod I law, caiff deisebau eu pasio I’r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Teyrngedau i'r Diweddar Gynghorydd Ken Iball

Pwrpas:        I alluogi Aelodau i dalu teyrnged i’r diweddar Gynghorydd Ken Iball.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Teyrngedau i'r diweddar Terry Hands CBE

Pwrpas:        Talu teyrnged i’r diweddar Terry Hands CBE, y cyn-Gyfarwyddwr Theatr yn Theatr Clwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyllideb Refeniw Cronfa'r Cyngor 2020/21 Cam Tri - Gosod Cyllideb Gyfreithiol a Chytbwys pdf icon PDF 79 KB

Pwrpas:        I gosod cyllideb gyfreithiol a chytbwys ar gyfer 2020/21 ar argymhelliad y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Treth y Cyngor ar gyfer 2020/21

Pwrpas:        I basio penderfyniad ffurfiol i osod Treth y Cyngor ar gyfer 2020/21, os yw’r Cyngor yn gallu cymeradwyo cyllideb gyfreithiol a chytbwys yn y cyfarfod hwn, gan gynnwys lefel y dreth i’w godi (Eitem 7).

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2020/21 pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:        I cymeradwyo Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2020/21

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Teitl: Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2020/21 pdf icon PDF 85 KB

Pwrpas:        I cymeradwyo’r polisi ar Isafswm Darpariaeth Refeniw

 

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH YN UNIG

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cwestiynau Gan Y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion I unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol a Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod I law erbyn y dyddiad cau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cwestiynau gan Aelodau am Gofnodion Pwyllgorau

Pwrpas:        Mae’r Llyfr Cofnodion, Argraffiad 3 2019/20, wedi ei ddosbarthu i'r Aelodau.  Mae hawl gan yr Aelodau ofyn cwestiynau am y cofnodion hyn, yn amodol ar gyfyngiadau penodol, a bydd yr atebion yn cael eu darparu yn y cyfarfod. Gofynnir i Aelodau ddod â’u copi o'r Llyfr Cofnodion i’r cyfarfod. Mae’n rhaid cyflwyno unrhyw gwestiwn i’r Rheolwr Democratiaeth a Llywodraethu cyn diwedd y diwrnod gwaith ar Dydd Mercher, 12 Chwfror, 2020.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Rhybudd o Gynnig

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rybuddion o Gynnig::  doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

 

Dogfennau ychwanegol: