Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter on 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion y Cyngor pdf icon PDF 79 KB

Pwrpas:        Cadarnhau bod cofnodion y cyfarfod diwethaf yn gofnod cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori'r Aelodau yn unol â hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2017/18 pdf icon PDF 81 KB

Pwrpas:        I derbyn argymhellion y Cabinet a gosod cyllideb gytbwys ar gyfer 2017/18

Dogfennau ychwanegol:

presentation Council Fund Revenue Budget 2017/18 pdf icon PDF 244 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Gyfalaf Cronfa'r Cyngor 2017/18 - 2019/20 pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:           Derbyn argymhellion y Cabinet a gosod y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 2017/18

Dogfennau ychwanegol:

presentation Council Fund Capital Programme 2017/18 - 2019/20 pdf icon PDF 144 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyllideb Refeniw a Rhaglen Gyfalaf 2017/18 y Cyfrif Refeniw Tai pdf icon PDF 71 KB

Pwrpas:        Derbyn argymhellion y Cabinet a gosod y cyllidebau ar gyfer 2017/18

Dogfennau ychwanegol:

presentation HRA Revenue Budget and Capital Programme 2017/18 pdf icon PDF 1 MB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Dangosyddion Darbodus 2017/18 i 2019/20 pdf icon PDF 77 KB

Pwrpas:        Derbyn argymhellion y Cabinet a gosod y Dangosyddion Darbodus

Dogfennau ychwanegol:

9.

Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2017/18 ac Adroddiad Canol Blwyddyn 2016/17 pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2017/18 ac Adolygiad Rheoli'r Trysorlys Canol Blwyddyn 2016/17

Dogfennau ychwanegol:

10.

Isafswm Darpariaeth Refeniw – Polisi 2017/18 pdf icon PDF 86 KB

Pwrpas:        Derbyn argymhellion y Cabinet a gosod doeth Isafswm Darpariaeth Refeniw (MRP) ar gyfer ad-dalu dyledion

Dogfennau ychwanegol:

11.

Aelodau cyfetholedig pdf icon PDF 85 KB

Pwrpas:        I gytuno i benodi aelodau cyfetholedig i phwyllgorau Safonau ag Archwilio

Dogfennau ychwanegol:

12.

Y Rheol Chwe Mis pdf icon PDF 76 KB

Pwrpas:        Gofyn i’r Cyngor gymeradwyo absenoldeb barhaus dau aelod

Dogfennau ychwanegol: