Rhaglen

Lleoliad: Hybrid Meeting

Cyswllt: Nicola Gittins on 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Rhyddid y Sir - Yr Arglwydd Barry Jones pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        Ystyried rhoi Rhyddid y Sir y Sir y Fflint i'r Arglwydd Barry Jones i gydnabod ei gyrfa Seneddol nodedig.

 

Dogfennau ychwanegol: