Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 92 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 1 Ebrill a 25 Mai 2021.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

 

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

6.

Democratiaeth Leol a'r Comisiwn Ffiniau i Gymru: Diweddariad ar adolygiad Ffiniau Ward Sir y Fflint pdf icon PDF 130 KB

Dweud wrth y Cyngor am safle presennol yr adolygiad ar Ffiniau Ward Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Comisiwn Ffiniau i Gymru: 2023 Adolygiad Etholaethau Seneddol pdf icon PDF 112 KB

Dweud wrth y Cyngor am y broses ar gyfer yr adolygiad o etholaethau’r Senedd

Dogfennau ychwanegol:

8.

Datgan Amrywiaeth mewn Democratiaeth pdf icon PDF 130 KB

I wahodd y Cyngor i gefnogi mewn egwyddor i ddatgan Amrywiaeth mewn Democratiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Protocol ar weithredu tu allan i’r ward pdf icon PDF 91 KB

Er mwyn galluogi'r Cyngor i ystyried y protocol diwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diwygiadau i Reolau’r Weithdrefn pdf icon PDF 80 KB

Er mwyn galluogi'r Cyngor i ystyried y protocol diwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Penodi Aelod Annibynnol i’r Pwyllgor Safonau pdf icon PDF 86 KB

Ystyried penodi’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer y swydd Aelod Annibynnol ar y Pwyllgor Safonau.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rhestr o Gydnabyddiaethau Ariannol ar Gyfer 2021/22 pdf icon PDF 95 KB

I’r Cyngor gymeradwyo’r rhestr o gydnabyddiaethau ariannol ar gyfer Aelodau etholedig a chyfetholedig ar gyfer 2021/22 ar gyfer eu cyhoeddi, gan fod yr holl benodiadau wedi eu gwneud.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau. doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau. doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

15.

Rhybudd o Gynnig

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau. doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

 

Dogfennau ychwanegol: