Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 28 Medi  2021.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn y cyhoeddiadau fel y rhannwyd, a chynnwys adroddiad llafar y Swyddog Canlyniadau o is-etholiad Penyffordd ar 7 Hydref a’r croeso i’r cynghorydd newydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

 

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

6.

Prif Swyddog, Gallu’r Tîm

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth yr aelodau i nifer o newidiadau i’r model gweithredu presennol

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) 1985 - I AIL-DDECHRAU FFRYDIO BYW AR GYFER Y WASG A'R CYHOEDD

Gwahoddir y Cyngor i nodi yn dilyn ystyriaeth o’r eitem gyfrinachol, y bydd y ffrydio byw yn ail-ddechrau er mwyn galluogi’r wasg a’r cyhoedd i wylio gweddill y cyfarfod.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/21 pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        Mabwysiadu Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2020/21

Dogfennau ychwanegol:

Presentation Slides pdf icon PDF 479 KB

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhybudd o Gynnig pdf icon PDF 38 KB

Pwrpas:        Mae'r eitem hon i dderbyn unrhyw Rybuddion Cynnig. Derbyniwyd un ac mae ynghlwm.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        DerbynCwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

BUSNES ARBENNIG

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cydnabyddiaeth o Wasanaeth gan Colin Everett, Prif Weithredwr ar fin gadael

Pwrpas:        I gydnabod 14 mlynedd o wasanaeth gan Colin Everett fel Prif Weithredwr sydd wedi gwasanaethu hiraf  ar y Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol: