Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 22 Gorffennaf and 3 Awst 2021.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

6.

Comisiwn Ffiniau i Gymru: Adolygu Etholaethau Seneddol 2023 - Cynigion Cychwynnol pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Adrodd i’r Cyngor ynghylch cynigion cychwynnol y Comisiwn ar gyfer etholaethau Seneddol yng Nghymru.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cronfa Bensiynau Clwyd a Phartneriaeth Bensiynau Cymru pdf icon PDF 118 KB

Pwrpas:        Y Cyngor i gymeradwyo diwygiadau i’r Cyfansoddiad, Rheolau’r Drefn Ariannol a Phrotocol y Bwrdd Pensiynau gyda materion yn ymwneud â Chronfa Bensiynau Clwyd, a chymeradwyo diwygiadau i’r Cytundeb Rhwng Awdurdodau gyda Phartneriaeth Bensiynau Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Dod yn Sir Noddfa pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Cynnig ein bod yn cofrestru i fod yn aelod o gynllun Dinas Noddfa.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cefnogaeth ar gyfer Aelodau nad ydynt yn gallu mynychu cyfarfodydd oherwydd salwch pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Gofyn i’r Cyngor gymeradwyo absenoldeb barhaus dau aelod.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        DerbynCwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rhybudd o Gynnig

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol: