Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Nicola Gittins on 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

3.

Newidiadau i aelodaeth y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adolygiad y Cadeirydd o'r Flwyddyn 2019-21

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ethol Cadeirydd y Cyngor Ar Gyfer 2021/22, a'r Cadeirydd i Dderbyn Cadwyn Y Swydd A Llofnodi'r Datganiad Derbyn Swydd

Dogfennau ychwanegol:

6.

Penodi Is-Gadeirydd y Cyngor Ar Gyfer 2021/22, a'r Is-Gadeirydd i Dderbyn Cadwyn Y Swydd A Llofnodi'r Datganiad Derbyn Swydd

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ethol Arweinydd y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

8.

Arweinydd y Cyngor i Benodi'r Cabinet

Pwrpas:        Nodi penodiad aelodau’r Cabinet gan Arweinydd y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Materion Cyfansoddiadol gan gynnwys Pwyllgorau pdf icon PDF 118 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo'r trefniadau cyfansoddiadol ar gyfer y Cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Amserlen o Gyfarfodydd 2021/22 pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas:        Galluogi’r Cyngor i ystyried yr Amserlen ddrafft o gyfarfodydd ar Gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cynllun y Cyngor 2021/22 pdf icon PDF 105 KB

Pwrpas:        I fabwysiadu Cynllun y Cyngor 2021/22 Rhan 1 a chymeradwyo Rhan 2.

Dogfennau ychwanegol:

Item 11 - Council Plan presentation pdf icon PDF 520 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adroddiad Budd y Cyhoedd a gyhoeddir o dan adran 16 Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 pdf icon PDF 114 KB

Pwrpas:        Cytuno prun a ddylid derbyn y darganfyddiadau ac/neu argymhellion mewn adroddiad budd y cyhoedd, a gyhoeddwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir: Cafwyd un erbyn y dyddiad cau

 

                        Cyng Tudor Jones - CronfeyddPensiwn Awdurdod Lleol a buddsoddi mewn tanwydd ffosil

Dogfennau ychwanegol:

Item 14 - Question and Response pdf icon PDF 299 KB

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH YN UNIG

Dogfennau ychwanegol:

15.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Rhybudd o Gynnig

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol: