Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Nicola Gittins on 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

CYFLWYNIADAU

To celebrate the Social Services Accolades where NEWCIS won the award for its ‘Bridging the Gap’ project, which allows unpaid carers to access reliable and flexible respite solutions.  It allows carers to take a break to suit their needs and can support an urgent need for respite.

 

Also to celebrate the highly commended Finalist, Flintshire County Council Social Services, for its project providing daytime activities for more than 250 people with learning disabilities.  The project helps people learn new skills, develop independent, and make social connections and friendships.  It also works with a supported living programme to help the people it supports, their parents and carers to access respite services.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 89 KB

I gadarnhau fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Hydref.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyfathrebiadau Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

7.

Strategaeth Gyfalaf 2021/22 – 2023/24 pdf icon PDF 96 KB

Pwrpas:        Cyflwyno’r Strategaeth Gyfalaf 2021/22 – 2023/24 i’w chymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Rhaglen Gyfalaf 2021/22 - 2023/24 pdf icon PDF 260 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Rhaglen Gyfalaf 2021/22 - 2023/24 i'w chymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adolygiad o Gydbwysedd Gwleidyddol pdf icon PDF 81 KB

Pwrpas:        Adolygu cyfrifiadau cydbwysedd gwleidyddol y Cyngor ar ôl i Aelodau ymuno â’r Gr?p Cynghrair Annibynnol o Gr?p Annibynnol Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 92 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2019/20 pdf icon PDF 76 KB

Pwrpas:        Ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu ar gyfer 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH YN UNIG

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

14.

Rhybudd o Gynnig

Pwrpas:        Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau. 

Dogfennau ychwanegol: