Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ystyried mater a atgyfeiriwyd at a Pwyllgor yn unol a'r Trefniadau galw i mewn pdf icon PDF 98 KB

Mae penderfyniad y cyfarfod Cabinet ar 12 Gorffennaf 2022 yn ymwneud âAdolygiad blynyddol o ffioedd a thaliadau 2022’ wedi cael ei alw i mewn.  Atodir copi o’r weithdrefn ar gyfer delio ag eitem sydd wedi’I galw i mewn.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adolygiad blynyddol o ffioedd a thaliadau 2022 pdf icon PDF 102 KB

AdroddiadPrifWeithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol - Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

 

Atodir y dogfennau canlynol i gynorthwyo Aelodau:

 

·                     Copi o adroddiad Adolygiad blynyddol o ffioedd a thaliadau 2022

·                     Copio’r Cofnod o Benderfyniad

·                     Copy o’r Hysbysiad Galw i Mewn

 

Dogfennau ychwanegol: