Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 86 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 10 Chwefror 2022.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ymgynghoriad ynghylch Asesiad Lles 2022 drafft Sir y Fflint pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Ymgynghori â Phwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Awdurdod Lleol, fel ymgynghorai statudol, ynghylch Asesiad Lles 2022 drafft Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol: