Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 123 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 16 Tachwedd 2023.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Olrhain Gweithred pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 89 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2024/25 pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa ddiweddaraf Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2024/25 cyn cael Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol Drafft 2024-28 pdf icon PDF 110 KB

Pwrpas:        Rhannu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol drafft ac amcanion cydraddoldeb gyda’r Pwyllgor ar gyfer ystyriaeth a sylwadau.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Canol Blwyddyn ar Berfformiad Cynllun y Cyngor 2023-24 pdf icon PDF 118 KB

Pwrpas:        Adolygu’r lefelau cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau a lefelau perfformiad fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Monitro Cyllideb Refeniw 2023/24 (Mis 7) pdf icon PDF 77 KB

Pwrpas:        I gyflwyno Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2023/24 (Mis 7) ac amrywiant sylweddol i’r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol: