Mater - cyfarfodydd

Minimum Revenue Provision - 2024/25 Policy

Cyfarfod: 20/02/2024 - Cabinet (eitem 6.)

6. Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2024/25 pdf icon PDF 193 KB

Pwrpas:        Mae gofyn i Awdurdodau Lleol bob blwyddyn roi rhywfaint o’u hadnoddau refeniw o’r neilltu fel darpariaeth i ad-dalu dyledion.  Mae’r adroddiad yn cyflwyno polisi drafft y Cyngor ar Isafswm Darpariaeth Refeniw.

Dogfennau ychwanegol: