Mater - cyfarfodydd

Business Rates - Write Offs

Cyfarfod: 19/12/2023 - Cabinet (eitem 9.)

9. Dileu Ardrethi Busnes pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Cabinet i gymeradwyo dileu drwgddyledion unigol ar gyfer Ardrethi Busnes dros £25,000.

Dogfennau ychwanegol: