Mater - cyfarfodydd

Treasury Management Annual Report 2022/23

Cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet (eitem 47)

47 Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2022/23 pdf icon PDF 183 KB

Pwrpas:        Cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2022/23 drafft i'r Aelodau i'w argymell i'r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn cyflwyno Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys drafft 2022/23 a oedd ynghlwm â’r adroddiad.

 

Fel sy’n ofynnol gan Reolau Gweithdrefn Ariannol y Cyngor, roedd yr Adroddiad Blynyddol wedi’i adolygu gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 26 Gorffennaf ble roedd swyddogion

yn ymateb i gwestiynau i foddhad y Pwyllgor ac nid oedd unrhyw

faterion penodol i’w dwyn i sylw’r Cabinet.

 

Argymhellwyd bod yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor ar 24 Hydref ar gyfer cymeradwyaeth derfynol.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod fersiwn ddrafft yr Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys 2022/23 yn cael ei hargymell i’r Cyngor Sir ar 24 Hydref ar gyfer cymeradwyaeth derfynol.