Mater - cyfarfodydd

Commercial Rent Write Off

Cyfarfod: 20/06/2023 - Cabinet (eitem 18)

Dileu Rhent Masnachol

Pwrpas:        Nodi a chymeradwyo'r penderfyniadau masnachol sy'n cael eu cymryd i gymeradwyo dileu ôl-ddyledion rhent masnachol, a amcangyfrifir yn £55.5k.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Mullin yr adroddiad ac eglurodd ar gyfer dyledion unigol o fwy na £25,000, roedd angen i’r Cabinet gymeradwyo’r argymhellion i ddiddymu dyledion yn unol â Rheolau Gweithdrefnau Ariannol.

 

PENDERFYNWYD:

           

Cymeradwyo diddymu’r Rhent Masnachol o oddeutu £56,000.