Mater - cyfarfodydd

Treasury Management Strategy 2023/24 - Treasury Management Policy Statement, Practices and Schedules 2023 to 2026

Cyfarfod: 23/02/2023 - Cabinet (eitem 124)

124 Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2023/24 pdf icon PDF 205 KB

Pwrpas:        Cyflwyno i’r Aelodau Strategaeth Rheoli’r Trysorlys Drafft 2023/24 i'w argymell i'r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Johnson yr adroddiad a oedd yn cyflwyno Strategaeth Rheoli’r Trysorlys drafft ar gyfer 2023/24 i’w gymeradwyo a’i argymell i’r Cyngor, ar y cyd â:

 

·         Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys Drafft 2023 i 2026

·         Arferion ac Atodlenni Rheoli’r Trysorlys Drafft 2023 i 2026

 

Cafodd yr adroddiad ei ystyried yn fanwl yn y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 25 Ionawr 2023.  Roedd yr adroddiad yn cyd-fynd â hyfforddiant a roddwyd i holl Aelodau'r Cyngor ynghylch Rheoli'r Trysorlys ar 7 Rhagfyr 2022.

 

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y canlynol yn cael ei gymeradwyo i’w argymell i’r Cyngor:

 

  • Strategaeth Rheoli’r Trysorlys Drafft 2023/24
  • Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys Drafft 2023 i 2026
  • Arferion ac Atodlenni Rheoli’r Trysorlys Drafft 2023 i 2026