Mater - cyfarfodydd

Governance and Audit Committee Annual Report

Cyfarfod: 24/01/2023 - Cyngor Sir y Fflint (eitem 72)

72 Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf icon PDF 91 KB

Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2021/22

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) adroddiad i geisio cymeradwyaeth ar gyfer Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio 2021/22.  Cyflwynodd wybodaeth gefndir a chyfeiriodd at y pwyntiau allweddol sydd wedi’u nodi yn yr adroddiad.  Roedd Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer 2021/22 wedi’i atodi i’r adroddiad.

 

PENDERFYNWYD: 

 

Cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer 2021/22.