Mater - cyfarfodydd

Reports from Independent Member visits to Town & Community Councils

Cyfarfod: 09/01/2023 - Pwyllgor Safonau (eitem 7.)

Adroddiadau o Ymweliadau Aelodau Annibynnol  Chynghorau Tref/Cymuned

Derbyn adroddiadau ar lafar gan Aelodau Annibynnol y Pwyllgor am eu hymweliadau i’r cynghorau canlynol:

 

·         CyngorCymuned Gwernaffield (David Davies - 09.11.2022)

·         CyngorCymuned Whitford (Gill Murgatroyd - 10.11.2022)

·         Cyngor Tref Holywell (Gill Murgatroyd - 15.11.2022)

·         CyngorCymuned Mostyn (David Davies – 21.11.2022)

·         Cyngor Tref Connah’s Quay (Ian Papworth - 28.11.2022)

·         Cyngor Tref Mold (Julia Hughes – 30.11.22)

 

 

Dogfennau ychwanegol: