Mater - cyfarfodydd

Action Tracking

Cyfarfod: 09/03/2023 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 84)

84 Olrhain Gweithred pdf icon PDF 76 KB

Pwrpas:        Rhoi gwybod i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd y wybodaeth ddiweddaraf am gamau gweithredu a oedd yn codi o’r cyfarfodydd blaenorol.

 

Cafodd yr argymhelliad ei gynnig a’i eilio gan y Cynghorwyr Jason Shallcross a Kevin Rush.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor yn nodi'r cynnydd a wnaed.