Mater - cyfarfodydd

Managed Stores Contract

Cyfarfod: 22/11/2022 - Cabinet (eitem 87)

Contract Rheoli Storfeydd

Pwrpas:        Cymeradwyo dyfarnu’r contract rheoli storfeydd drwy fframwaith deunyddiau Cymru gyfan ADRA.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Bibby yr adroddiad a oedd yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer cyflenwi deunyddiau adeiladu a gwasanaethau cysylltiedig yn y dyfodol trwy reoli storfeydd trwy gontract dyfarnu uniongyrchol Fframwaith Deunyddiau Cymru Gyfan ADRA.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Dyfarnu’r contract rheoli storfeydd trwy Fframwaith Deunyddiau Cymru Gyfan ADRA; a

 

(b)       Nodi’r dyfarniad ar gyfer contract pedair blynedd gyda’r opsiwn o’i ymestyn am bedair blynedd arall, yn amodol ar berfformiad.