Mater - cyfarfodydd

Business and Financial Planning Cycle

Cyfarfod: 23/09/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol (eitem 28)

28 Cylch Cynllunio Ariannol a Busnes pdf icon PDF 204 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Diolchodd y Cadeirydd i swyddogion am y Cylch Cynllunio Ariannol a Busnes a ddarparwyd er gwybodaeth.   Gofynnodd a fyddai modd i gopïau A3 gael eu rhannu gydag Aelodau o’r Pwyllgor er mwyn eu gwneud yn haws i’w darllen.