Mater - cyfarfodydd

Forward Work Programme and Action Tracking

Cyfarfod: 14/12/2022 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai (eitem 9)

9 Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ac Olrhain Camau Gweithredu pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas         Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn erbyn camau gweithredu o gyfarfodydd blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu’r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol i’w hystyried.

 

Rhoddodd y Rheolwr Budd-daliadau'r wybodaeth ddiweddaraf ar y camau gweithredu sy’n ymwneud â Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016.  Dywedodd fod Gwasanaethau Pwyllgorau ar hyn o bryd yn adolygu adroddiadau blaenorol i Aelodau ar Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 ac y byddai diweddariad yn cael ei roi i Aelodau ar ôl y cyfarfod. 

 

            Cafodd yr argymhellion, fel y’i hamlinellwyd o fewn yr adroddiad eu cynnig gan y Cynghorydd Bernie Attridge a’u heilio gan y Cynghorydd Dale Selvester.

           

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol;

 

(b)       Rhoi awdurdod i’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, yn ôl yr angen; a

 

(c)       Bod y Pwyllgor yn nodi’r cynnydd sydd wedi’i wneud o ran y camau gweithredu sydd heb eu cwblhau.