Mater - cyfarfodydd

Armed Forces Act 2021

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 22.)

22. Deddf y Lluoedd Arfog 2021 pdf icon PDF 347 KB

Pwrpas:        Hysbysu’r Cabinet am y ddeddfwriaeth newydd mewn perthynas â’r Lluoedd Arfog, a fydd yn cael effaith ar y gwasanaethau Tai ac Addysg.

Dogfennau ychwanegol: