Mater - cyfarfodydd

Welsh Government (WG) Programmes - summer of Fun, Winter of Wellbeing

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 19.)

19. Rhaglenni Llywodraeth Cymru - Haf o Hwyl, Gaeaf Llawn Lles pdf icon PDF 127 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad ar sut mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i helpu i gefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig a sut mae hynny wedi cael ei ddarparu ar draws amrywiaeth o wasanaethau a phartneriaid yn Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol: