Mater - cyfarfodydd

The School Standards and Organisation Code for enlargement of the premises for Drury CP School and Penyffordd CP School

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 20)

20 Darparu diweddariad ar sut mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i helpu i gefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig a sut mae hynny wedi cael ei ddarparu ar draws amrywiaeth o wasanaethau a phartneriaid yn Sir y Fflint. pdf icon PDF 106 KB

Pwrpas:        Gwahodd y Cabinet i benderfynu a ddylid parhau â’r cynigion statudol ar gyfer newid trefniadaeth ysgol i ehangu’r ddau eiddo yn dilyn cwblhau’r ymgynghoriad.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cynghorydd Roberts yr eitem oedd yn ceisio cymeradwyaeth i gyhoeddi rhybudd statudol drwy ‘Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, Cod Trefniadaeth Ysgolion’ i ymestyn yr eiddo mewn dwy ysgol - Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Gynradd Penyffordd.

 

Mae’r Cod yn nodi gofynion Newid a Reoleiddir i Ysgolion Cymunedol, Sylfaen a Gwirfoddol o ran ymestyn eiddo ysgolion.Mae’r prosiectau buddsoddi arfaethedig yn Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Gynradd Penyffordd yn bodloni’r sbardun sy’n gofyn am ymgynghoriad ar gynyddu capasiti i bob ysgol drwy fframwaith gyfreithiol Llywodraeth Cymru.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cabinet yn cymeradwyo cyhoeddi rhybudd statudol drwy ‘Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, Cod Trefniadaeth Ysgolion’ i ymestyn yr eiddo yn Ysgol Gynradd Drury ac Ysgol Gynradd Penyffordd.