Mater - cyfarfodydd

Shared Prosperity Fund

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 8.)

8. Y Gronfa Ffyniant Gyffredin pdf icon PDF 143 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â datblygiad y rhaglen a’r drefn ar gyfer cyflwyno’r Strategaeth Fuddsoddi i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol erbyn 1 Awst 2022.

Dogfennau ychwanegol: