Mater - cyfarfodydd

Prudential Indicators - Actuals 2021/22

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 12.)

12. Dangosyddion Darbodus – Gwirioneddol 2021/22 pdf icon PDF 264 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad yn cynnwys manylion ynghylch gwir Ddangosyddion Darbodus y Cyngor ar gyfer 2021/22 o’i gymharu â’r amcangyfrifon a bennwyd o ran Darbodusrwydd a Fforddiadwyedd.

Dogfennau ychwanegol: