Mater - cyfarfodydd

Capital Works – Variation to Contract, Welsh Housing Quality Standard (WHQS) Whole House External (WHE) Programme

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 26)

Gwaith Cyfalaf – Amrywiad i Gontract, Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) Rhaglen Allanol Ty Cyfan (WHE)

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth i gynyddu gwerth archeb fewnol ar gyfer contract Connolly’s Ltd o £1,000,000 i hwyluso gwaith a chostau ychwanegol ar gyfer rhaglen Allanol T? Cyfan (WHE) SATC 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr yr eitem gan egluro bod yr adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth i gynyddu gwerth yr archeb O Brynu Hyd Dalu ar gyfer y contract er mwyn talu am eiddo, gwaith a chostau ychwanegol ar gyfer rhaglen T? Cyfan Allanol Safon Ansawdd Tai Cymru 2021/22.

 

Roedd y contract yn dal ar y gweill a byddai’r cynnydd yn caniatáu i’r gwaith barhau.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Cabinet yn cymeradwyo’r cynnydd yn swm y contract o £1,000,000 fel y nodir yn yr adroddiad.