Mater - cyfarfodydd

Capital Works – Variation to Contract, Welsh Housing Quality Standard (WHQS) Whole House External (WHE) Programme

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 26.)

Gwaith Cyfalaf – Amrywiad i Gontract, Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) Rhaglen Allanol Ty Cyfan (WHE)

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth i gynyddu gwerth archeb fewnol ar gyfer contract Connolly’s Ltd o £1,000,000 i hwyluso gwaith a chostau ychwanegol ar gyfer rhaglen Allanol T? Cyfan (WHE) SATC 2021/22.

Dogfennau ychwanegol: