Mater - cyfarfodydd

Communal Heating Charges 2021/22

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 15.)

15. Costau gwresogi cymunedol 2021/22 pdf icon PDF 111 KB

Pwrpas:        Ceisio cymeradwyaeth ar gyfer taliadau gwresogi yn eiddo'r Cyngor gyda systemau gwresogi cymunedol ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol: