Mater - cyfarfodydd

Revenue budget monitoring 2022/23 (Interim)

Cyfarfod: 12/07/2022 - Cabinet (eitem 13.)

13. 2022/23 monitro cyllideb refeniw (Interim) pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:        Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r risgiau allweddol a’r problemau sy’n hysbys o ran sefyllfa derfynol y gyllideb refeniw ar gyfer 2022/23 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai.

Dogfennau ychwanegol: